Szkolenia z zakresu ortodoncji – lek. dent. Michalina Korzenecka

 1. „Leczenie pacjentów dorosłych z wadami zgryzu i dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia ze szczególnym uwzględnieniem terapii manualnej” Lek.stom. Barbara Czerwińska Niezabitowska, Lublin, 26-27 listopada 2010
 2. „Stałe aparaty ortodontyczne -sesja I” Lek.stom. Mariusz Wilk, Łódź, 10-12 marca 2011
 3. „Stałe aparaty ortodontyczne –sesja II” Lek.stom. Mariusz Wilk, Łódź, 31 marca-2 kwietnia 2011
 4. „Leczenie pacjentów z klasą II aparatami Herbsta” Dr Uta Richter i Dr Franz Richter, Poznań, 14-15 października 2011
 5. „Zalety systemów samoligaturujących”, Dr Hero Breuning, Poznań, 22 października 2011
 6. „Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego –sesja I”, Dr Larry Brown, Warszawa, 24-26 listopada 2011
 7. „Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego –sesja II”, Dr Larry Brown, Warszawa, 14-16 stycznia 2012
 8. „Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego –sesja III”, Dr Larry Brown, Warszawa, 3-5 marca 2012
 9. „Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego –sesja IV”, Dr Larry Brown, Warszawa, 12-14 maja 2012
 10. „Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparatu łuku prostego –sesja V”, Dr Larry Brown, Warszawa, 15-17 września 2012
 11. X sesja IAO w Polsce: „Drugie zęby trzonowe- wielka debata”, „Leczenie ortodontyczne dorosłych”, „Ortotropia dla początkujących i zaawansowanych”, 31 maja -2 czerwca 2013
 12. „Sztuka nowoczesnej ortodoncji – tworzenie olśniewających uśmiechów i pięknych twarzy. Leczenie schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Leczenie pacjentów dorosłych. Kurs poziomu II”, Dr Larry Brown, Sopot, 29-30 czerwca 2013
 13. „Leczenie ortodontyczne pacjentów dorosłych z ekstrakcjami i bez ekstrakcji. Ortodoncja lingwalna z ćwiczeniami praktycznymi. Kurs poziomu II”, Dr Larry Brown, Sopot, 5-6 października 2013
 14. VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu żucia. „Dysfunkcje narządu żucia w leczeniu protetycznym i ortodontycznym”, Wałbrzych, 17-19 października 2013
 15. „Resorpcja korzeni w leczeniu ortodontycznym” Prof. Inger Kjaer, Warszawa, 28 marca 2014
 16. „Sztuka okluzji” Dr Przemysław Marcinowski, Katowice, 8-10 maja 2014
 17. Warsaw Orthodontic Congress, Warszawa, 22-25 kwietnia 2015
 18. „Strategie leczenia dla rozwijających się i nie rozwijających się wad zgryzu klasy III”, Prof. Peter Wing Hong Ngan, Warszawa, 25 kwietnia 2015
 19. „Ekspansja szczęki w ujęciu ortodontycznym i chirurgicznym”, Dr Szymon Chojnowski i Dr n. med. Rafał Nowak, Gdańsk, 20 czerwca 2015
 20. III Metting Ortognatyczny BSSO, pod przewodnictwem dr n. med. Marcina Wiśniewskiego, Warszawa, 19-20 września 2015
 21. „Sprowadzanie zębów zatrzymanych-najprostsza droga do sukcesu”, Dr n. med. Michael Schubert, Warszawa, 10 października 2015
 22. „Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia-kompendium praktyczne-najnowsze poglądy na temat neurognatologii na świecie”, Dr n. med. Wojciech Drobek, Toruń, 17 października 2015
 23. „Dysfunkcje układu ruchowego narządu żucia”, Lek. Stom. Anna Przybylska i Dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Warszawa, 20 listopada 2015
 24. „Podstawy prawa medycznego w praktyce lekarza ortodonty. Dokumentacja medyczna w praktyce ortodontycznej”, Dr n. med. Beata Walawska, Warszawa, 21 listopada 2015
 25. „Od ortodoncji do chirurgii ortognatyczno-twarzowej”, Prof. Mirco Raffaini i Dr Renato Cocconi, Warszawa, 27-28 listopada 2015
 26. „Leczenie pacjentów z rozbieżną konfiguracją pionową. Skuteczne zastosowanie miniimplantów w przypadku leczenia ortodontyczno-chirurgicznego.” Prof. Hyo-Sang Park, Warszawa, 4 grudnia 2015
 27. „Miniimplanty jako wzmocnienie zakotwienia. Kurs teoretyczno-praktyczny.”, Prof. Hyo-Sang Park, Warszawa, 5-6 grudnia 2015
 28. Międzynarodowa Konferencja Ortodontyczna, pod kierownictwem naukowym Prof. dr hab. n. Med. Anny Komorowskiej, Olsztyn, 27-28 maja 2016
 29. „Współpraca interdyscyplinarna: Próba optymalizacji rezultatów leczenia u pacjentów z zaburzoną estetyką stomatologiczną”, prof. Vincent Kokich Jr., Olsztyn, 21 września 2016 r.
 30. 19 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Olsztyn 21-24 września 2016 r.
 31. „Rola ortodonty w leczeniu pacjentów z niestabilną okluzją”, dr Claudia Aichinger, Olsztyn, 24 września 2016 r.
 32. „Ekspansja szczęki w ujęciu ortodontycznym i chirurgicznym”, dr Szymon Chojnowski, dr Rafał Nowak, Gdańsk, 24 marca 2017 r.
 33. „Stabilne leczenie stłoczeń w przestrzeni neutralnej z szacunkiem dla okluzji i przyzębia. Jak stomatolog może tego wymagać od ortodonty?”, dr Dominik Piskorski, Gdańsk, 22 kwietnia 2017 r.
 34. „C.A.D.- Skoordynowany rozwój łuków”, dr Raphael L. Greenfield, Warszawa, 6-7 października 2017 r.
 35. „Leczenie ortodontyczne przy użyciu mini implantów”, dr Daniela Storino, Warszawa, 25 listopada 2018 r.
 36. „Filozofia FACE w planowaniu leczenia oraz mechanika leczenia wg FACE”, Alberto Canabez Berthet, Kraków, 15 września 2019 r.
 37. 22 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Kraków, 15-18 września 2019 r.
 38. „Orthocaps – system alignerów. Zalety i porównanie z innymi systemami”, Sonil Kalia, Kraków, 18 września 2019 r.
 39. „Końcowa faza leczenia ortodontycznego”, dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska, Warszawa, 2 października 2020 r.
 40. „Tork w leczeniu ortodontycznym”, dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska, Warszawa, 3 października 2020 r.
  41. „Ortotropia część 1. Ćwiczenia GOPex, faza rozbudowy, bioblok 1”, dr n. med. Dominik Piskorski, Zakopane, 1-2 marca 2021 r.
  42. „Część 2. Wczesne leczenie ortodontyczne: etap rozbudowy, bioblok 1 i 2”, dr n. med. Dominik Piskorski, Zakopane, 28-29 czerwca 2021 r.
  43. „Orthonavi Superior 2020/2021; Wady klasy III; wady zębowe; leczenie retencyjne; ile biznesu w medycynie, ile medycyny w biznesie? Sesja IV”, dr Mariusz Wilk, dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek, Warszawa, 26-28 sierpnia 2021 r.
  44. „Orthonavi Superior 2021/2022; Dobry kurs na ortodoncję. Sesja I”, dr Mariusz Wilk, dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek, Warszawa, 14-16 października 2021 r.
  45. „Orthonavi Superior2021/2022; Dobry kurs na ortodoncję.Sesja II”, dr Mariusz Wilk, dr n. med. Joanna Jabłońska-Zrobek, Warszawa, 2-4 grudnia 2021 r.
  46. „Biomechanika w leczeniu alignerami”, Prof. Ravindra Nanda, Warszawa, 2 kwietnia 2022 r.
  47. „Biomechanika – miniimplanty ortodontyczne poza wyrostkiem zębodołowym”, dr Marcio Almeida, Sopot, 14 września 2022 r.
  48. 23. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Sopot, 14-17 września 2022 r.
  49. „Współpraca z chirurgiem ortognatycznym”, dr Michael J Gunson, Sopot, 17 września 2022 r.
  50. „Nowe myślenie o rozwoju twarzy i zgryzie”, Prof. John Mew, dr Mike Mew, Kraków, 22 września 2022 r.
  51. 18. Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa  Kierowania Wzrostem Twarzy – Ortotropii, „Ortodontyczne leczenie wczesne – szerokie drogi oddechowe, piękna twarz, stabilna okluzja”, Kraków, 23-24 września 2022 r.
  52. „Czy leczenie metodą ortotropii jest bezpieczne?”, dr Simon Wong, Kraków, 25 września
  53. „Ortodontyczne wyzwania stawiane przez pacjentów chirurgicznych”, dr Guido Sampermans, Kraków, 1 października 2022 r.
  54. „Przedchirurgiczne leczenie ortodontyczne w codziennej praktyce”, dr Stefana Troiani, Lublin, 21 kwietnia 2023 r.
  55. „Wybrane aspekty leczenia ortodontycznego w systemie nakładkowym, ze szczególnym uwzględnieniem hybrydyzacji leczenia, przygotowania przedchirurgicznego i scenariusze zakotwienia TAD”, dr n. med. Michał Tarnawski, Sopot, 19 maja 2023 r.