Gabinet Perła – Ortodoncja

Cena
Konsultacja ortodontyczna i wyciski lub skany pod modele diagnostyczne 300 zł
Ustalenie planu leczenia z analizą modeli, zdjęcia cefalometrycznego i pantomograficznego 200 zł
Higienizacja przed założeniem aparatu ortodontycznego 300 zł
Higienizacja w trakcie leczenia ortodontycznego 300 – 400 zł
Scaling i piaskowanie po zdjęciu aparatu ortodontycznego 400 zł
Aparat zdejmowany jednoszczękowy 1 000 zł
Aparat zdejmowany dwuszczękowy Stockfischa 2 000 zł
Aparat zdejmowany Bioblok 2 000 zł
Łuk językowy 600 zł
Łuk podniebienny 600 zł
Łuk Mulligana 600 zł
Lip Bumper 600 zł
Maska twarzowa 900 zł
Miniśruba ortodontyczna 600 zł
Leczenie nakładkami 3Ortho 14 000 zł
Aparat stały łuku prostego z zamkami metalowymi (jeden łuk) 3 000 zł
Aparat stały łuku prostego z zamkami rodowanymi lub złotymi (jeden łuk) 3 300 zł
Zdjęcie zamków, cztery aparaty retencyjne 2 000 zł
Wizyta podczas leczenia aparatem zdejmowanym 100 zł
Wizyta podczas leczenia aparatem Bioblok 200 zł
Wizyta podczas leczenia aparatem stałym (dwa łuki zębowe) 300 zł
Wizyta w fazie retencji 200 zł
Naprawa aparatu zdejmowanego wycena indywidualna