Protetyka

Protetyka zajmuje się nie tylko odbudową utraconych zębów, ale przede wszystkim przywraca prawidłową czynność żucia. Uzupełnienie braków zębowych znacząco zwiększa komfort życia (i żucia :)). Piękne, estetyczne prace protetyczne dają pacjentom zadowolenie i nowy uśmiech.

IMPLANTY PROTETYCZNE

Odbudowują brak pojedynczych lub wielu zębów bez ingerencji w zęby sąsiednie. Ich zastosowanie wymaga dobrej jakości i ilości kości.

KORONY PROTETYCZNE

Pokrywają zniszczone korony zębów, gdy zachowany jest korzeń.

MOSTY

Pozwalają odbudować braki pojedynczych zębów, gdy warunki miejscowe nie pozwalają na wykonanie implantów. Są też od nich tańsze.

WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

Ich zastosowanie pozwala wykonać koronę na martwym, bardzo zniszczonym zębie. Zakotwiczają się w korzeniu i odbudowują trzon – środek zęba.

PROTEZY AKRYLOWE

Wykonywane w przypadku bezzębia lub rozległych braków zębowych. Siła żucia jest tu przenoszona równomiernie poprzez płytę protezy na błonę śluzową.

PROTEZY SZKIELETOWE

Są możliwe do wykonania, gdy jakość, ilość i rozmieszczenie zębów naturalnych pacjenta są korzystne. Siła żucia jest przenoszona na zęby własne poprzez specjalne ciernie, dzięki czemu może być ona odpowiednio większa i nie dochodzi tak szybko do zaników przyzębia (wyrostka zębodołowego). Płyta protezy może być znacznie ograniczona, co pozwala na większy komfort użytkowania.