Ortodoncja

To jak wyglądamy jest wypadkową genów i czynników środowiskowych. Geny zawierają w sobie najlepszą wersję nas samych,
ale nieprawidłowe nawyki mogą nas od tej wersji oddalić. Zęby znajdują się w miejscu, gdzie równoważą się siły działające z zewnątrz (wargi) i od środka (język). Siły nie będące w równowadze i współistniejące niekorzystne nawyki wraz czynnikami genetycznymi mogą dać mieszankę wybuchową w postaci wady zgryzu.

Konsultacja ortodontyczna

Podczas pierwszej wizyty ortodontycznej, lekarz przeprowadza wywiad lekarski i dokładne badanie. Bada nie tylko stosunki zgryzowe, ale także okoliczne mięśnie, staw skroniowo-żuchwowy, ocenia stan zębów, dziąseł i migdałków. Wykonuje fotografie zewnątrz- i wewnątrzustne, pobiera wyciski pod modele diagnostyczne i wydaje skierowanie na wykonanie potrzebnych do analizy zdjęć rentgenowskich. Podczas kolejnej, drugiej wizyty,
na podstawie zebranych wcześniej informacji, omawiany jest rodzaj wady zgryzu pacjenta, ustalany plan jego leczenia, uwzględniający czas, koszt, rodzaj aparatu oraz ewentualne leczenie wstępne.

Aparat stały łuku prostego (zamki)

Aparat, który składa się z zamków przyklejonych do poszczególnych zębów oraz z metalowych łuków, będących źródłem siły przemieszczającej zęby. Łuki do zamków są przymocowane za pomocą ligatur. Ligatury mogą mieć postać kolorowych gumek lub metalowych drucików. Aparat taki umożliwia precyzyjne kontrolowane ruchy poszczególnych zębów.

Aparat zdejmowany

Aparat wykonany z akrylu, z klamrami utrzymującymi go na zębach i różnymi elementami dodatkowymi. Często zaopatrzony w śrubę, której rozkręcanie podczas leczenia umożliwia poszerzenie łuku zębowego.